Konkursy

Aktualne konkursy 2017: 

13.11.2017
Konkurs: Wytypuj wynik meczu Polska - Meksyk
 

Zwycięzca:
Joanna Warowna


*******************************************************************************************************


7.10.2017
Konkurs: Wytypuj wynik meczu Polska - Czarnogóra

Zwycięzca: 
Sylwia Grzesiak - niespodzianka od firmy adidas


*******************************************************************************************************


15.05 - 13.06.2017
Konkurs instagramowy dla followersów @inspirujsiebie

Zwycięzcy rund konkursowych:

15.05 - @berczii
16.05 - @monika.krzysiak
17.05 - @czarnagodzina
18.05 - @wiolija
19.05 - @wiolija
20.05 - @annastypula
21.05 - @frupcia
22.05 - @sylwiafraczek
23.05 - @frupcia
24.05 - @majalis13
25.05 - @lizzie33333
26.05 - @malaparanoja13
27.05 - @frupcia
28.05 - @wiolija
29.05 - @frupcia
30.05 - @sylwiafraczek
31.05 - @wiolija
01.06 - @ernobilus

02.06 - @frupcia
03.06 - @dominika.drdzen
04.06 - @frupcia
05.06 - @wiolija
06.06 - @natlekd
07.06 - @sylwiafraczek
08.06 - @dominika.drdzen
09.06 - @frupcia
10.06 - @_a_gaa
11.06 - @_a_gaa
12.06 - @_doodlebug

Regulamin Konkursu Wyzwanie na instagramie @inspirujsiebie

1.      Organizatorem Konkursu jest Katarzyna Jankowska - instagram @inspirujsiebie (dalej „Organizator”).
2.    Sponsorem Konkursu i fundatorem nagród jest  Katarzyna Jankowska instagram @inspirujsiebie (dalej: „Fundator”).
3.     Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
4.      Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).
5.       Konkurs trwa I część od 15.05.2017 od godziny 13:00 do 31.05.2017 do godziny 23:59 czasu polskiego oraz II część od 01.06.2017 od godziny 13:00 do 13.06.2017 do godziny 23:59 czasu polskiego. Każda część podzielona jest na etapy jednodniowe, w którym to etapie jeden uczestnik wygrywa jedną nagrodę. Do wyzwania można dołączyć w każdym momencie.
6.       Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania odpowiedzi do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.
7.       Warunki i przebieg konkursu:
Uczestnik musi zostać fanem https://facebook.com/inspirujsiebie/ oraz followersem @inspirujsiebie (tzn. mieć lub założyć konto na portalu społecznościowym instagram.com, wyszukać profil inspirujsiebie pod linkiem http://instagram.com/inspirujsiebie i kliknąć „obserwuj”), dodać na swój profil zdjęcie zgodne z danym wyzwaniem na konkretny dzień, do zdjęcia dodać w podpisie hashtag (tzn. znacznik poprzedzony #) #konkursinspirujsiebie + numer dnia tzn. przy dniu pierwszym - 15 maja hashtag będzie wyglądał tak: #konkursinspirujsiebie15 przy dniu drugim 16 maja : #inspirujsiebie16 oraz otagować (tzn. oznaczyć w treści) @inspirujsiebie. Jury wybierze każdego dnia najbardziej interesujące i kreatywne zdjęcie danego zadania.
8.       Zdjęcia należy opublikować na swoim profilu na Instagramie, dodając hashtag (znacznik poprzedzony #) #inspirujsiebie +numer dnia oraz tag (oznaczenie) @inspirujsiebie
9.       Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.
10.     Nagrodami w konkursie jest 30 nagród niespodzianek związanych z konkretnym zadaniem danego dnia o minimalnej wartości 30 zł. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
Jeden uczestnik
11.    Wyniki ze wszystkich jednodniowych etapów zostaną ogłoszone jak najszybciej, maksymalnie do 30.06.2017 w osobnym poście konkursowym, zamieszczonym na stronie: http://instagram.com/inspirujsiebie Nagrodzeni uczestnicy zostaną otagowani (oznaczeni) w treści posta (nick z Instagramu).
12.    Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie, w terminie 10 dni od dnia opublikowania informacji o wygraniu w Konkursie przez Zwycięzcę wiadomości prywatnej (opcja direct) z adresem mailowym oraz adresem do korespondencyjnym bezpośrednio do @inspirujsiebie
Wysyłka nagrody wyłącznie na terenie Polski. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak zarazem konieczne do wydania Nagrody.
13.    Dodatkowo w przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, Zwycięzca taki zobowiązany jest w ciągu 10 dni od publikacji wyników Konkursu przesłać na adres: inspirujsiebie@wp.pl skan oświadczenie obejmujące pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego zwycięzcy Konkursu będącego osobą niepełnoletnią na udział w Konkursie.
14.    W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu w terminie określonym powyżej nie poda wszystkich wskazanych danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo nie prześle skanu oświadczenia, o którym mowa w pkt.11 powyżej, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody i dana Nagroda przepada.
15.    Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
16.     Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom Konkursu w terminie do 14 dni roboczych od dnia, w którym ukażą się ostatnie wyniki podsumowujące konkurs oraz po przekazaniu przez danego zwycięzcę Konkursu danych, o których mowa w pkt. 10 powyżej.
17.     Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).
18.    Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
19.    Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./
20.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
21.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
22.     Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
23.     Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
24.   Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do  właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.


*******************************************************************************************************

18.11 - 18.12.2015
Konkurs: 30-dniowe wezwanie make-upowe przeciw rutynie, organizowany razem z VERONA COSMETICS.

Szczegóły tutaj

Zwycięzcy:

I miejsce: Alicja Witza
II miejsce: Anita Kalinowska
III miejsce: Marta Macek


*******************************************************************************************************

07.02 - 12.02.2015
Konkurs: Wytypuj MISTERA INTERNATIONAL i zgarnij nagrodę niespodziankę!

Szczegóły

*******************************************************************************************************


26.01 - 06.02.2015
Konkurs: "Friends Forever:)"

Zwycięzca:

Katka1107


*******************************************************************************************************


01.06 - 08.06.2014
Konkurs: "Jak bardzo kochasz folklor" organizowany razem z All Bag

Zwycięzcy:

Dominika Anna Szojda
Mateusz Robert Zawada
Aleksandra Kl


*******************************************************************************************************


14.02.2014 - 28.02.2014
Konkurs: Wygraj sukienkę od DIOLANI organizowany z Diolani.pl 

Zwycięzca:

Aleksandra Berecka


*******************************************************************************************************


21.12.2013
Konkurs: Zrób sobie prezent i wygraj książkę organizowany z PLAN/Patrycja Gryciuk.

Zwycięzca:

Edyta Chmura*******************************************************************************************************


8.12.2013
Konkurs: Wygraj tiulowe spódniczki dla małej księżniczki organizowany z Piccoart.

Zwycięzcy:

Monika Kulińska i Joanna Hałuszkiewicz - spódniczki.
Anna Kowal - Gąska - miś.


*******************************************************************************************************


Mini konkurs sycylijski

Zwycięzcy:

Natalia Wogórka - blog
Monika Będkowska - facebook


*******************************************************************************************************


Konkurs: Moja Wymarzona Majówka organizowany wraz z Cishky oraz Epona Cosmetics

Zwycięzcy:

3 pary butów Cishky [po 1 dla każdego;)] wędrują do:
Angeliki Urbańskiej, Mileny Stopczyńskiej oraz Izabeli Rychlickiej.
Zestaw kosmetyków Epona Cosmetics otrzymuje Dorota Gargas, a nagrody niespodzianki polecą do: Dominiki Stokłosy, Grażyny Mierzejewskiej, Joanny Galus, Anety Dziedzic, Natalii Lasek oraz Magdy Flis.*******************************************************************************************************


Konkurs: Wygraj wejściówki VIP na Celebration Fashion Night w Poznaniu organizowany wraz z Celebration Producion.

Zwycięzcy wejściówek z konkursu => TUTAJ 

1. Olga Grzegórzko
2. Paulina Bielińska
3. Mateusz Rosadziński
4. Paulina Maciejewska
5. Emilia Migryt


*******************************************************************************************************


Zwycięzcy konkursu: Wygraj DARMOWĄ sesję fotograficzną! organizowany wraz z Fotografia - Maciej Kozłowski

1. Wioleta Jezierska
2. Aneta Pudło
3. Katarzyna Miłkowska
4. Emilia Bielecka

  
*******************************************************************************************************


Wyniki konkursu. Gadżet dla najszybszych otrzymują:

1. Beata Kaźmierczak
2. Emilka Migryt
3. Justyna Szustkiewicz
4. Dorota Cichocka
5. Mateusz Formicki
6. Dorota Zdunek
7. Iwona Kowalik
8. Aleksandra Podkowa
9. Alicja Skowrońska-Drużbicka
10. Danuta Kocur
11. Maja Dąbrowska-Białas
12. Gosia Antosik
13. Karolina Kozyra
14. Emila Malinowska
15. Małgorzata Janusz Golonka
16. Marcinkowska Agnieszka
17. Magdalena Kieper
18. Justyna Skrzypczak
19. Krzysztof Bąbol
20. Agata Nowoświat
21. Ania Kamforowska
22. Paulina Toczek
23. Wiktoria Kajdanowicz
24. Agnieszka Maryszczuk
25. Mysia Pysia
26. Radosław Kurek
27. Olena Szustak
28. Magdalena Janowska
29. Aleksandra Pieczka
30. Przemek Kępiński*******************************************************************************************************


Wyniki Konkursu Mikołajkowego organizowanego wspólnie z Naturalne Piękno, Hotel Eljot oraz AnaEme Style
Szczegóły - TUTAJ

Zwycięzcy:
Magdalena Solska - voucher o wartości 100 zł, do zrealizowania w salonie kosmetycznym Naturalne Piękno.
Emilia Malinowska - voucher o wartości 100 zł, do zrealizowania w salonie kosmetycznym Naturalne Piękno.
Magdalena Sowa - zniżka 50 % !! na romantyczny weekend i kolację w hotelu Eljot plus butelka szampana w prezencie od hotelu. Voucher jest ważny od 2.01.2013 do 31.05.2013
Andrzej Ch - fascynator karnawalowy
Dorota Zdunek - fascynator karnawałowy
Aleksandra Pieczka - fascynator karnawałowy
Alicja Drzewiecka - płyta Blue Cafe - 'Dada'
Aleksandra Kliszcz - płyta Lenka - 'Two'
Izabela Baranowska - płyta Łukasz Zagrobelny - 'Ja tu zostaję'*******************************************************************************************************
 

Wyniki konkursu z 28.09.2012:
Podwójną wejściówkę na Koncert Thomasa Andera & Modern Talking Band wygrała:

Magdalena Cieślak

Szczegóły TUTAJ


*******************************************************************************************************


Wyniki konkursu z 21.06.2012:
Oryginalny chiński wachlarz i pałeczki dostaje:

Monika Gajewska - Okonek

Szczegóły TUTAJ


*******************************************************************************************************

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości tekstów, zdjęć, grafik, materiałów video i innych zawartych na tej stronie w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej będącej własnością autora bez jego zgody zabronione.